Gintaro inkliuzai

  • Bevartydami gintaro gabalėlius, mes pamatysime juose užsikonservavusius tai kokią nors muselę, tai skruzdėlytę, tai medžio lapelį. Tokias užsikonservavusias įvairių gyvūnų bei augalų liekanas mokslininkai vadina inkliuzais.
    Inkliuzai jau žiloje senovėje kėlė žmonių susidomėjimą ir apie juos, kaip ir apie patį gintarą, buvo sukurta įvairių padavimų bei mitų. Inkliuzų atsiradimas buvo aiškinamas labai įvairiai, nes stigo konkrečios medžiagos tam aiškinimui gagrįsti.
    Štai gintaro gabalėlyje matome musę pakliuvusią į skystus gintaro sakus. Netoliese buvęs voras, pamatės musę, grobuoniško instinkto paskatintas pašoko jos pasigauti, bet, matyti, kas jo laukia, nenumanė. Dar nepasiekęs savo grobio, įklimpo sakuose ir amžiams pasiliko gintare, lyg norėdamas parodyti, kad vorų įprotis gaudyti muses trunka milijonus metų. Kitame gintaro gabalėlyje galima pamatyti užsikonservavusį uodą, dar kitame - sustingusią bitelę. Mūsų akis patraukia gintaro gabalėlis, kuriame užsikonservao gražus žiedelis, pražydęs prieš milijonus metų. Šalia to žiedelio galima pamatyti ir skruzdėlytę. Medžių sakai, iš kurių susidarė gintaras, buvo lipnūs, minkšti ir ,palyginti, greit kietėjo. Panašių savybių sakai yra ir šiandieninų mūsų miškų medžių. Jie taip pat lipnūs ir skysti, kai tik išteka iš medžio. Ir dabar tenka matyti naujai iškirstame miške iš kelmų ištekėjusiuose sakuose prilipusių mažų gyvunėlių, vabzdžių. Žinoma, gali iškilti kam nors klausimas: jeigu ir dabar teka iš spygliuočių medžių skai, tai kodėl dabar nesusidaro gintaras ir neužsikonservuoja augalų bei gyvūnų liekanos. Pirmiausia, dabar jau nebeauga tokios spygliuočių medžių rūšys, kokios anais laikais augo, nes yra labai pakitusios gamtinės sąlygos. Be to, gintarui bei inkliuzams susidaryti reikėjo milijonų metų, tad žmogaus amžius yra perdaug trumpas tokiems procesams stebėti.
    Iš visų dabar žinomų vabzdžių šeimų apie trečdalį, t. y. apie 166 šeimų atstovų, randama gintare. Vien tik skruzdžių gintare randama apie 92 rūšys, kurių dauguma dar šiandien tebėra Žemėje: Australijoje, afrikoje ir kai kuriose ramiojo vandenyno salose.
    Tyrinėjant augmenijos inkliuzus mokslininkai ištyrinėjo spyglių, lapų, žiedų, žiedadulkių ir kitas augalų likenas, užsikonservavusias gintare. Inkliuzuose rasta grybų, kerpių, samanų, paparčių, palmių, pušų, kaštonų, ąžuolų, alksnių, žolių ir kitokios augmenijos liekanų.